Perjudicis de fumar

Pren consciència, perjudicis de fumar:

-Es dobla el risc de malaltia del cor.

-Augmenta 6 vegades el risc d’emfisema.

-S’incrementa 10 vegades el risc de càncer de pulmó.

-Es perden de 5 a 8 anys de vida.

-Cost de les cigarretes alt.

-Cost del temps de malaltia.

-Mal alè.

-Convivència i acceptabilitat social escasses.

-Deteriorament de la pell.

-Adults simptomàtics.

-Infeccions de vies respiratòries altes.

-Tos.

-Mal de coll.

-Dispnea.

-Úlceres.

-Angina.

-Claudicació.

-Osteoporosi.

-Esofagitis.

Font: Generalitat de Catalunya – Agència de Salut Pública de Catalunya.

«18 de gener presentació del repte Deixar de Fumar»