Category: Cursets de natació

Cursets de natació juliol 2020

Matrícula oberta a recepció!: -Matronatació: alumnes de 6 a 23 mesos (amb la participació directa del pares). -Pre-Infantil: alumnes de 24 a 36 mesos (sense la participació dels pares). -Infantil: alumnes de 3 a 14 anys. -Adults: alumnes de més de 15 anys. -Embarassades: adreçat a dones embarassades. «Més informació i inscripcions a recepció. CEM…