Cursets de natació juliol 2020

Matrícula oberta a recepció!:

-Matronatació: alumnes de 6 a 23 mesos (amb la participació directa del pares).

-Pre-Infantil: alumnes de 24 a 36 mesos (sense la participació dels pares).

-Infantil: alumnes de 3 a 14 anys.

-Adults: alumnes de més de 15 anys.

-Embarassades: adreçat a dones embarassades.

«Més informació i inscripcions a recepció. CEM Premià, experts en natació!»