Comunicat CEM Premià 26 d’abril

Aforament del 50% a la sala de fitness i activitats dirigides

Benvolguts/des,

Segons la darrera resolució SLT/1178/2021, del 23 d’abril, estem autoritzats a incrementar els aforaments de la sala de fitness al 50%.

Atès que la nostra ventilació és òptima, IDA1 segons el màxim nivell de qualitat de l’ambient establert pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i exigit per la normativa COVID actual per a TOTS els centres esportius, podem incrementar els aforament de les classes dirigides al 50% de la capacitat total permesa.

Avui mateix adaptarem els serveis a la nova normativa.

“Moltes gràcies, salutacions cordials”.