Comunicat CEM Premià 1 de febrer

Benvolguts/des,

Com a conseqüència de la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener i les successives pròrrogues, des del dia 7 de gener fins el 31 no hem pogut oferir el servei de fitness (tant de sala com activitats dirigides), sí estaven en funcionament les piscines amb ús per lliure.

Tots els usuaris que acompleixin les següents condicions (les dues imprescindibles) ens poden demanar la devolució de la part proporcional de la quota de gener:

-NO han estat mai usuaris del servei de piscina.

-NO han fet ús del servei de piscina durant aquest període de temps.

A partir del dimarts dia 2 de febrer podeu passar per les oficines del CEMP i omplir un formulari. Teniu temps per fer la sol·licitud fins el dia 28 de febrer.

Durant el període establert el CEM Premià recollirà les sol·licituds. Un cop es conegui el total de l’import a retornar, es farà un pla de retorn. La fórmula de retorn dependrà de l’import total a retornar i la capacitat econòmica que tingui el CEM Premià.

Us preguem que sigueu honestos amb nosaltres i demaneu la devolució (si és la vostra voluntat) si en realitat acompliu amb els requisits per fer-ho. Com hem comentat alguna vegada i és públic, la nostra situació, com la de la resta del sector, és molt delicada i ens calen tots els recursos per poder seguir endavant.

En relació a la quota de febrer, hem demostrat diverses vegades (mesos d’abril, maig, juny i novembre del 2020) que quan el centre està tancat i no us podem oferir cap servei no passem la quota al cobrament. Creiem que és la forma d’actuar més correcta, malgrat que per nosaltres és la situació més complexa. El cas del mes de febrer és completament diferent, el centre està obert parcialment i no podem saber de cap manera a qui correspon i a qui no el pagament de la quota mensual. Com hem comentat, el dret a la devolució no el dona el fet de no haver fet ús de les instal·lacions, sinó el fet de no ser usuari de les piscines i, també, no haver-ne fet ús, i això nosaltres no ho podem saber.

Davant d’aquesta situació, contràriament al que havíem fet en altres ocasions, hem girat els rebuts al cobrament i, com en el cas del mes de gener, us donarem l’opció de demanar la devolució de la part no gaudida.

Un últim comentari, som molt conscients de les molèsties que us ocasiona aquesta situació, volem fer la reflexió de que no és una situació volguda ni provocada per nosaltres, l’últim que volem és que us veieu perjudicats. Però us preguem que feu un esforç per entendre la nostra situació i la complexitat que comporta gestionar-la. No dubteu de que fem tots els esforços, en ocasions més enllà dels nostres recursos, per evitar-vos totes les incomoditats, us agraïm molt la vostra confiança i suport i, un cop més, us preguem paciència i comprensió.

“Moltes gràcies, salutacions cordials”.