El·líptiques noves a la sala de fitness

Estrena el·líptiques a la sala de fítness a partir del divendres 16 d’agost

En total disposarem de 7 el·líptiques noves (substituïm les 5 actuals i n’afegim 2 més).

Les el·líptiques són de la marca PRECOR,  marca reconeguda per la seva qualitat i innovació, a més de ser una de les principals preveïdores d’equips de gimnàs del món.

«Consulta el tècnic de sala si necessites assessorament».