Avís general: Manteniment Centre de Transformació

Tall subministrament elèctric

El proper dijous 15 de setembre de les 12.00 a les 15.00 hores, hi haurà talls en el subministrament elèctric amb motiu dels treballs de manteniment del centre de transformació.

En conseqüència no funcionaran:

-Classe de GAC de les 13.30 hores.

-Les cintes de córrer.

-L’hidromassatge, sauna i bany de vapor.